Last three days of diving/surveys at Va'vau. 

TOVA45 (Sept. 26, 2013)-no P. damicornis present


TOVA46 (Sept. 26, 2013)-no P. damicornis present


TOVA47 (Sept. 26, 2013)

TOVA47 sampled colonies (n=8)


TOVA48 (Sept. 27, 2013)-no P. damicornis present


TOVA49 (Sept. 27, 2013). Did not dive at TOVA50.

TOVA51 (Sept. 27, 2013)

TOVA51 sampled colonies (n=8)

TOVA52 (Sept. 28, 2013) from the surface

TOVA52 underwater

TOVA52 sampled colonies (n=6)


TOVA53 (Sept. 28, 2013)

TOVA53 sampled colonies (n=4)